วันที่ 23 กรกฎาคม 2561เข้าร่วม"ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการผลิตข้าว"

sdfsdf.gif

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561เข้าร่วม"ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการผลิตข้าว"

 23-123.jpg

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561  นายอุปพงศ์ สุวิเชียร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกมอบหมายให้ นายณัชฐ์ธนภัสร์  ทรงทวีปัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ให้เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการส่งเสริมการผลิตข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก