วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 จัดกิจกรรม จิตอาสา “ เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ” (Big Cleaning Day)

2526-07-61.gif

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 จัดกิจกรรม จิตอาสา “ เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ”  (Big Cleaning Day)   

031.jpg 

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 นายอุปพงศ์ สุวิเชียร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมจัดกิจกรรม จิตอาสา “ เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ” (Big Cleaning Day)   ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดสำนักงานและพื้นที่โดยรอบหน่วยงาน พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม ณ   ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก