วันที่ 2 สิงหาคม 2561 จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล

anigif02-08.gif

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล 

 cats02-08.jpg

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายอุปพงศ์ สุวิเชียร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล เพื่อหารือร่วมกันในการจัดทำแผนการให้บริการในชุมชน ทั้งนี้ร่วมสาธิตเครื่องจักร  ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก