วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ร่วมติดตามคณะผู้บริหารกรมการข้าวติดตามสถานการณ์แปลงข้าวพันธุ์ กข 43

anigif03-08.gif

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ร่วมติดตามคณะผู้บริหารกรมการข้าวติดตามสถานการณ์แปลงข้าวพันธุ์ กข 43

cats03-08.jpg 

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายเกียรติศักดิ์ เกิดสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายพิสิทธิ์ เข้มมี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวปณิชา นุ้ยวังทอง นักวิชาการเกษตร ร่วมติดตามคณะผู้บริหารกรมการข้าวติดตามสถานการณ์แปลงข้าวพันธุ์ กข 43   ณ   อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก