วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เข้าร่วม ประชุมชี้แจงและสำรวจพื้นที่และการคาดการณ์ผลผลิตข้าว ปีเพาะปลูก 2561/62 รอบที่ 1

anigif03-008.gif

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เข้าร่วม   ประชุมชี้แจงและสำรวจพื้นที่และการคาดการณ์ผลผลิตข้าว ปีเพาะปลูก 2561/62 รอบที่ 1

 cats03-008.jpg

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก เข้าร่วม ประชุมชี้แจงและสำรวจพื้นที่และการคาดการณ์ผลผลิตข้าว ปีเพาะปลูก 2561/62 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก โดยมีนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน