วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ลงพื้นที่ ร่วมกับคณะสำรวจ ฯ ดำเนินการสำรวจพื้นที่และการคาดการณ์ผลผลิตข้าว

 

anigif08.gif

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561  ลงพื้นที่ ร่วมกับคณะสำรวจ ฯ ดำเนินการสำรวจพื้นที่และการคาดการณ์ผลผลิตข้าว

 cats008.jpg

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561  นายเสกสรร  รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ลงพื้นที่ ร่วมกับคณะสำรวจ ฯ ดำเนินการสำรวจพื้นที่และการคาดการณ์ผลผลิตข้าว ปีเพาะปลูก 2561/62 ณ จังหวัดพิษณุโลก