วันที่ 6 สิงหาคม 2561 อบรมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน หลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้น

anigif06-08.gif

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 อบรมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน หลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้น

 cats06-08.jpg

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ อบรมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน หลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้น โดยมีวิทยากรและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทา         สาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก ให้ความรู้ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก