วันที่ 7 สิงหาคม 2561 กิจกรรมการลงแขกปลูกข้าวโดยวิธีแบบนาดำ (ข้าวพันธุ์ พิษณุโลก 80)

anigif07-008.gif

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 กิจกรรมการลงแขกปลูกข้าวโดยวิธีแบบนาดำ (ข้าวพันธุ์ พิษณุโลก 80)

 cats07-008.jpg

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ช่วงเช้า นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวจุรีพร เพียรทอง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนางสาวชนพร วงศ์นุรักษ์ ผู้ช่วยนักวิจัยจัดกิจกรรมการลงแขกปลูกข้าวโดยวิธีแบบนาดำ (ข้าวพันธุ์ พิษณุโลก 80) พร้อมให้ความรู้เรื่อง ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ Niche Market ปี 61 ณ แปลงเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองกระท้าว ตำบลหนองกระท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก