วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ร่วมในพิธีเปิดงาน"เกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว"

anigif14-008.gif

วันที่ 14 สิงหาคม 2561  ร่วมในพิธีเปิดงาน"เกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว"

cats14-008.jpg

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายอุปพงศ์ สุวิเชียร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวณัญมน มณีแสง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายณัชฐ์ธนภัสร์ ทรงทวีปัญญา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมในพิธีเปิดงาน           "เกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว ระหว่างวันที่ 14-23 สิงหาคม 2561" พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการเซ็นสัญญาการผลิต การค้า และการจำหน่ายสินค้าการเกษตรปลอดภัยของจังหวัดพิษณุโลก