วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ร่วมประชุมโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

anigif15-08.gif

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ร่วมประชุมโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 cats15-08.jpg

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายอุปพงศ์ สุวิเชียร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายนางสาววิมลพรรณ สอนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายวันชัย คำจริง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนายพงศธร กลัดเพชร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมประชุมโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ร่วมกับสมาชิกศูนย์การเรียนรู้เครือข่าย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก