วันที่ 19 สิงหาคม 2561 จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที่ 2

anigif19-08.gif

วันที่ 19 สิงหาคม 2561 จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที่ 2

cats19-08.jpg

วันที่ 19 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที่ 2 โดยมีนายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีหน่วยงานร่วมบูรณาการได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก, สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก,สำนักชลประทานที่ 3 พิษณุโลก, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก, สำนักงานพานิชย์จังหวัดพิษณุโลก,สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพิษณุโลก, สำนักงานเกษตรอำเภอ รวมทั้งสมาชิกนาแปลงใหญ่เข้าร่วมประชุม  ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก