วันที่ 21 สิงหาคม 2561 งานวันรณรงค์ส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ:พันธุ์ข้าว กข43 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

anigif21-08.gif

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 งานวันรณรงค์ส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ:พันธุ์ข้าว กข43 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

 cats21-08.jpg

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ:พันธุ์ข้าว กข43 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพพันธุ์ กข43 แบบครบวงจรในรูปแบบการเกษตรแปลงใหญ่และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพันธุ์ กข43 ให้เป็นสินค้าตลาดเฉพาะ โดย นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบใบรับรองการปฏิบัติงานทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตข้าวเปลือกให้แก่เกษตรกร