วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ร่วมติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่

anigif12 10 61

วันที่ 12 ตุลาคม 2561   ร่วมติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่

 cats12 10 61

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาววิมลพรรณ สอนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ ณ ชุมชนพันเสา ตำบลพันเสา และ ชุมชนวังอิทก ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก