วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ลงพื้นที่จัดเตรียมความพร้อมแผนการตรวจประเมินภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

anigif17 10 61 01

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ลงพื้นที่จัดเตรียมความพร้อมแผนการตรวจประเมินภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

 cats17 10 61 01

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นางสาวดาวรุ่ง จันทา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวชนพร วงศ์นุรักษ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่จัดเตรียมความพร้อมแผนการตรวจประเมินภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปข้าวตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จ.พิษณุโลก