วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

anigif25 10 61 01

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

 cats25 10 61 01

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ นางสาววิมลพรรณ สอนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  และผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แก่กลุ่มเกษตรกร ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจสมาชิก และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงานของโครงการ