วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ติดตามการทำงานและตรวจเชคเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ และกับดักแสงไฟ

anigif26 10 61 03

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ติดตามการทำงานและตรวจเชคเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ และกับดักแสงไฟ

 cats26 10 61 03

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ นางสาววิมลพรรณ สอนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามการทำงานและตรวจเชคเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ และกับดักแสงไฟ กิจกรรมเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยและป้องกันศัตรูข้าว ณ ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก