วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ร่วมประชุมสร้างความตระหนักของบุคคลากรภาคเกษตรในการดำเนินงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

anigif30 10 60 01

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ร่วมประชุมสร้างความตระหนักของบุคคลากรภาคเกษตรในการดำเนินงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 cats30 10 61 01

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้ นายรักพงศ์ รักษ์ชน และนางสาววิมลพรรณ สอนทอง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก และตัวแทนเกษตรกรภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่จังหวัดพิษณุโลกจำนวน 10 คน  ร่วมประชุมสร้างความตระหนักของบุคคลากรภาคเกษตรในการดำเนินงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา