วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ลงพื้นที่เข้าร่วมการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

anigif31 10 61

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ลงพื้นที่เข้าร่วมการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

 cats31 10 61

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นางสาวดาวรุ่ง จันทา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ มอบหมายให้นางสาวศิริวรรณ จันทร์คุ้ม และนางสาวชนพร วงศ์นุรักษ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่เข้าร่วมการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ณ บ้านทุ่งน้ำใส ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก และบ้านทุ่งน้อย ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก