วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลร้านค้าข้าวสาร ภายใต้โครงการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ

anigif2 11 61

วันที่  2 พฤศจิกายน 2561 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลร้านค้าข้าวสาร  ภายใต้โครงการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ

 cats 2 11 61

วันที่  2 พฤศจิกายน 2561 นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ มอบหมายให้ นางสาวเปรมฤทัย ศรีภุมมา ผู้ช่วยนักวิจัย ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลร้านค้าข้าวสาร  ภายใต้โครงการการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนา และวิถีตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว  ณ  ตลาดบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก