วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ร่วมจัดกิจกรรม จิตอาสา “ เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ” (Big Cleaning Day)

anigif 7 11 61 001

วันที่  7  พฤศจิกายน 2561 ร่วมจัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ” (Big Cleaning Day)

 cats7 11 61 001

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมจัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ” (Big Cleaning Day)   ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดสำนักงานและพื้นที่โดยรอบหน่วยงาน พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม ณ   ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก