วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โครงการจิตอาสา กรมการข้าวร่วมใจพัฒนา

8 11 61 001

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ร่วมกิจกรรม เราทำความ ดี ด้วยหัวใจโครงการจิตอาสา กรมการข้าวร่วมใจพัฒนา 

cats8 11 61 001

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม เราทำความ ดี ด้วยหัวใจโครงการจิตอาสา กรมการข้าวร่วมใจพัฒนา ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย โดยมีนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดพิธี