วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562

anigif20 11 61 01

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562

 cats20 11 61 001

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 สาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ระดับภาค (ภาคเหนือตอนล่าง) โดยมีนายอาทิตย์ กุคำอู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เป็นประธานในการตรวจประเมิน ในการนี้ นางเสน่ห์ เรืองดี หัวหน้ากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าช้างและตัวแทนสมาชิก นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของกลุ่ม แก่คณะกรรมการ  และตอบข้อซักถามต่างๆ ของคณะกรรมการ