วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำแปลงเรื่องรู้เรื่องข้าว

anigif22 11 2561.1

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำแปลงเรื่องรู้เรื่องข้าว

 cats22 11 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวจุรีพร เพียรทอง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนางสาวชุติมา ขำเรือง ผู้ช่วยนักวิจัย ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำแปลงเรื่องรู้เรื่องข้าว ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพัฒนาพื้นที่เฉพาะ จังหวัดพิษณุโลก ปี 2561 ณ บ้านนาตอน หมู่ที่ 1 ,บ้านน้ำจวง หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ และสำรวจพื้นที่โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2562 บ้านน้ำแจ้งพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก