วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 จัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว ในงานตลาดนัดข้าวเปลือก ครั้งที่ 2

anigif27 11 2561

วันที่  27  พฤศจิกายน 2561  จัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว ในงานตลาดนัดข้าวเปลือก ครั้งที่ 2

cats27 11 2561

 วันที่  27  พฤศจิกายน 2561 นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวจุรีพร เพียรทอง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนางสาวชุติมา ขำเรือง ผู้ช่วยนักวิจัย ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว ในงานตลาดนัดข้าวเปลือก ครั้งที่ 2 ปีการผลิต 2561/62 จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ สหกรณ์การเกษตรนิคมฯบางระกำ ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก