วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยเพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมรณรงค์และประกาศเจตนารมณ์ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

anigif4 12 2561

วันที่ 4 ธันวาคม 2561  ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยเพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมรณรงค์และประกาศเจตนารมณ์ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

 cats 4 12 2561

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกพร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมรณรงค์และประกาศเจตนารมณ์ในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน และเชิญชวนให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ปิ่นโตบรรจุอาหาร กระบอกน้ำส่วนตัว และร่วมกันเก็บขยะบริเวณหน้าศูนย์ฯ และอาคารสำนักงาน