วันที่ 6 ธันวาคม 2561ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร

anigif 6 12 2561

วันที่  6 ธันวาคม 2561ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร

 cats 6 12 2561

วันที่  6 ธันวาคม 2561 นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพผลผลิตพืชในเขตชลประทานและหลักสูตรการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โครงการพัฒนาพื้นที่เขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดหนองมะคัง หมู่ที่ 7 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก