วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร

anigif 12 12 2561

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร

 cats 12 12 2561

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายพิสิทธิ์ เข้มมี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาววิมลพรรณ สอนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร ระดับอำเภอ ,คณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอ และ คณะกรรมการโครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่ายชุมแสงสงคราม) หมู่ที่ 9 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก