วันที่ 7-10 มกราคม 2562 เรื่องการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

anigif 10 1 2562

วันที่ 7-10 มกราคม 2562 เรื่องการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

 cats 10 1 2562

วันที่ 7-10 มกราคม 2562 นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายรักพงค์ รักษ์ชน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาววิมลพรรณ สอนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 กลุ่มภาคเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการดำเนินการในปี 2562 และรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ในการนี้มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมสัมมนา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่