วันที่ 19 เมษายน 2562 ร่วมใจกันสืบสานประเพณี "สรงน้ำพระ รดน้ำขอพร"

anigif 19 04 2562

วันที่ 19 เมษายน 2562  ร่วมใจกันสืบสานประเพณี "สรงน้ำพระ รดน้ำขอพร" 

 cats 19 04 2562

วันที่ 19 เมษายน 2562 คณะข้าราชการพร้อมด้วยลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ร่วมใจกันสืบสานประเพณี "สรงน้ำพระ รดน้ำขอพร" นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ บริเวณสวนศาลาแปดเหลี่ยม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก