วันที่ 23 เมษายน 2562 ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

anigif23 04 2562

วันที่ 23 เมษายน 2562 ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

 cats23 04 2562

วันที่ 23 เมษายน 2562 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อสร้างความรักความสามัคคีและสร้างความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “ประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฯ ณ หอประชุม 100 ปี คุณย่าประสาท รักเลี้ยง มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก