วันที่ 26 เมษายน 2562 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว พร้อมทั้งแจกเอกสารในงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม

anigif26 04 2562

วันที่ 26  เมษายน  2562 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว พร้อมทั้งแจกเอกสารในงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม

 cats 26 04 2562

วันที่ 26  เมษายน  2562 นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวจุรีพร เพียรทอง    ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนางสาวชุติมา ขำเรือง ผู้ช่วยนักวิจัย  ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว พร้อมทั้งแจกเอกสาร แผ่นพับวิชาการเรื่องข้าวให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน ในงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ  2562 ณ วัดสิริสุทธาวาส หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก