วันที่ 29 เมษายน 2562 ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

anigif 29 04 2562

วันที่ 29 เมษายน 2562  ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 cats 29 04 2562

วันที่ 29 เมษายน 2562 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน จังหวัดพิษณุโลกเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน