วันที่14 พฤษภาคม 2562 จัดประชุมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562

anigif 14 05 2562 .1

วันที่14 พฤษภาคม 2562 จัดประชุมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562

 cats 15 05 2562.1

วันนที่14 พฤษภาคม 2562 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกมอบหมายให้นายพิสิทธิ์ เข้มมี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางเบญจรัตน์ ปานเพชร และนางสาวบัวขาว ชูเมือง   ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดประชุมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562 ในกิจกรรมการส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูข้าวร่วมกับ นายสุจิตร แสงจันทร์ เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลบางระกำ ในหัวข้อเรื่องเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการจัดการแปลงพันธุ์ข้าว ให้กับเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ จำนวน15 ราย ณ ศาลาSMLหมู่14ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก