วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบานการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

anigif 16 05 2562.2

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบานการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

 cats 16 05 2562.2

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เเละผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบานการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน ICS (เเปลงต่อเนื่องปี 2560-2561) เเก่เกษตรกรสมาชิกนาเเปลงใหญ่กลุ่มบ้านวงฆ้องเเละกลุ่มคลองคล้านาอินทรีย์ ณ ที่ทำการนาเเปลงใหญ่บ้านวงฆ้อง ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก