วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day)

anigif 17 05 2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day)

cats 17 05 2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายณัชฐ์ธนภัสร์ ทรงทวีปัญญา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายรักษพงศ์ รักษ์ชน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวศิริวรรณ  จันทร์คุ้ม และนางสาวชุติมา ขำเรือง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day) ณ เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ผลตำบลหินลาด หมู่ที่ 7 ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก