วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

anigif17 05 2562.2

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

 cats 17 05 2562.2

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางสาวดาวรุ่ง จันทา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เเละผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน ICS (เเปลงต่อเนื่อง ปี 2560-2561) เเก่เกษตรกรสมาชิกนาเเปลงใหญ่กลุ่มบึงคล้านชัยพัฒนา กลุ่มชัยพัฒนา เเละกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองไผ่ ณ ที่ทำการนาเเปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองไผ่ ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก