วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวและรับปรึกษาปัญหาเรื่องข้าว ในงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

anigif22 05 2562

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวและรับปรึกษาปัญหาเรื่องข้าว ในงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

 cats22 05 2562

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายสุทธิสาร  สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวชุติมา  ขำเรือง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวและรับปรึกษาปัญหาเรื่องข้าว ในงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม หมู่ที่ 11 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก