วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าวและแจกไอศกรีมข้าวเหนียวดำลืมผัวในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3

anigif 24 05 2562

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าวและแจกไอศกรีมข้าวเหนียวดำลืมผัวในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3

 cats 24 05 2562

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายสุทธิสาร  สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวชุติมา ขำเรือง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  ร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าว และแจกไอศกรีมข้าวเหนียวดำลืมผัว ในงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 โดยมี ดร.สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก