วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) วันเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่

anigif27 05 2562

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) วันเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่

 cats 27 05 2562

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวชุติมา ขำเรือง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) วันเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ณ  บ้านบางกระน้อย               ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก