วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ร่วมต้อนรับ นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว

anigif6 06 2562

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ร่วมต้อนรับ นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว

 cats 6 06 2562

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ร่วมต้อนรับ นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ทั้งนี้ท่านอธิบดีกรมการข้าวได้ให้กำลังใจ และข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน