วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562

anigif7 06 2562

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562

 cats 7 06 2562

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก เข้าร่วมงาน “งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภาคเหนือ” ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน