วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 ให้ความรู้เกษตรกรเรื่องเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ และเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ (GAP Seed)

anigif 5 07 2562

วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 ให้ความรู้เกษตรกรเรื่องเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ และเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ (GAP Seed)

cats5 07 2562

ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาววิมลพรรณ สอนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  พร้อมด้วยผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ให้ความรู้เกษตรกรเรื่องเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ และเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ (GAP Seed) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562 โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม ทั้งสิ้น 79  ราย ณ อำเภอบางระกำ และอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก