วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน ICS ครั้งที่ 2 (เเปลงใหม่ปี 2562)

anigif10 07 2562

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน ICS ครั้งที่ 2 (เเปลงใหม่ปี 2562)

 cats 10 07 2562

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางสาวดาวรุ่ง จันทา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เเละผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายใน ICS ครั้งที่ 2 (เเปลงใหม่ปี 2562) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรเเบบเเปลงใหญ่ ณ กลุ่มนาเเปลงใหญ่ชุมเเสงสงคราม ตำบลชุมเเสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก