วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ร่วมสัมมนาเครือข่ายเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562

anigif12 07 2562

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ร่วมสัมมนาเครือข่ายเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562

 cats 12 07 2562

ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาววิมลพรรณ สอนทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าว  ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562 วัตถุประสงค์ของการจัดการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับศัตรูข้าว ติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ศัตรูข้าวที่อาจจะมีการระบาดขึ้น ตลอดจนแนวทางการประกาศเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าวให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้ทราบทันต่อสถานการณ์ และแจ้งเตือนพื้นที่ใกล้เคียงให้เฝ้าระวังป้องกันซึ่งจะสามารถช่วยลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตข้าวของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และสำนักงานเกษตรจังหวัด กลุ่มจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก  โดยมีนายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมทีค การ์เดน รีสอร์ท แอนด์สปา และศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  จังหวัดเชียงราย