วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าวในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4

anigif 1 08 2562

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าวในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4

 cats 1 08 2562

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้
นายรักพงศ์ รักษ์ชน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวชุติมา ขำเรือง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าว ในงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4 โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก