ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 เข้าร่วมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่

anigif 13 09 2562

ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 เข้าร่วมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่

cats 13 09 2562

ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เข้าร่วมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเขียงใหม่