วันที่ 18-19 กันยายน 2562 ลงพื้นที่ออกติดตามและประเมินโครงการ กข43 ของ ปี 2561

anigif19 09 2562

วันที่ 18-19 กันยายน 2562 ลงพื้นที่ออกติดตามและประเมินโครงการ กข43 ของ ปี 2561

 cats 19 9 2562

วันที่ 18-19 กันยายน 2562 นางสาวณัญมน มณีแสง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ มอบหมายให้นางสาวบัวขาว ชูเมือง พร้อมด้วยนางสาวชนพร วงศ์นุรักษ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ให้ลงพื้นที่ออกติดตาม และประเมินโครงการ กข43 ของ ปี 2561 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สนย. ณ สหกรณ์การเกษตรนิคมฯบางระกำ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด โดยมีเป้าหมายเกษตรกรจำนวน 200 ราย