วันที่ 23 กันยายน 2562 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบปัจจัยการผลิตและปล่อยพันธุ์ปลา

anigif23 09 2562

วันที่ 23 กันยายน 2562 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบปัจจัยการผลิตและปล่อยพันธุ์ปลา

 cats 23 29 2562

ในวันที่ 23 กันยายน 2562 นายเสกสรร รื่นภาคเพชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบปัจจัยการผลิตและปล่อยพันธุ์ปลา ณ วัดแม่ระหัน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน