วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ร่่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี และร่วมกันถวายบังคมต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

anigif23 10 2562

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ร่่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี และร่วมกันถวายบังคมต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

 cats 23 10 2562

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก มอบหมายให้คณะข้าราชการ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี และร่วมกันถวายบังคมต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก