วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ร่วมประชุมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2563

anigif28 10 2562

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ร่วมประชุมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2563

 cats28 10 2562

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก และกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ร่วมกับตัวแทนสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว วางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก